วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811045026 นายณัฐภัทร    ชินศรีสุข
2 5811045042 นายมาวิน    ธรรมานุสติ
3 5811045051 นายลภัส    มนต์ลภัส
4 5811045069 นางสาวสุรดา    ช่วยพิเคราะห์
5 5811045085 นางสาวอิสริยา    ทองอร่าม